Biketrips
Mark Wijffelman

info@biketrips.cc

 

Privacy

 

Persoonlijke gegevens (hierna ‘gegevens’ genoemd) worden alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is en voor het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, inclusief de inhoud ervan en de daar aangeboden diensten.

 

Per Art. 4 Nr. 1 van de Verordening (EU) 2016/679, ook wel bekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de ‘AVG’ genoemd). “Verwerking” verwijst naar elke bewerking of reeks bewerkingen, zoals; verzamelingen, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing, wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie daarvan, beperking, wissen of vernietigen van gegevens, al dan niet geautomatiseerd.

 

Ons privacybeleid is bedoeld om u in het bijzonder te informeren over het type, de reikwijdte, het doel, de duur en de wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens, hetzij in eigen beheer of samenwerking met anderen. We informeren u hieronder ook over de componenten van derden die we gebruiken om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, waardoor deze derden mogelijk ook gegevens van u verwerken die zij verzamelen en beheren.

 

Ons privacybeleid is als volgt gestructureerd

 

  1. Informatie over ons als controleurs van uw gegevens

  2. De rechten van gebruikers en betrokkenen

  3. Informatie over de gegevensverwerking

 

  1. Informatie over ons als controleurs van uw gegevens

 

De partij die verantwoordelijk is voor deze website (de “verwerkingsverantwoordelijke”) voor doeleinden van gegevensbeschermingswetgeving is:

 

Biketrips / Mark Wijffelman

info@biketrips.cc

 

De functionaris van de gegevensbescherming van de controller is:

 

Mark Wijffelman

 

  1. De rechten van gebruikers en betrokkenen

 

Met betrekking tot de hieronder te beschrijven gegevensverwerking, hebben gebruikers en betrokkenen het recht tot bevestiging of gegevens die worden verwerkt en op hen betrekking hebben, informatie over de gegevens die worden verwerkt, verdere informatie over de aard van de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook Art. 15 AVG);

Om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook Art. 16 AVG);

    Tot de onmiddellijke verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben (zie ook Art. 17 DSGVO) of, als alternatief, verdere verwerking dat noodzakelijk is, zoals bepaald in Art. 17 Para. 3 AVG, om genoemde verwerking te beperken volgens Art. 18 AVG;

    Om kopieën te ontvangen van de gegevens die op hen betrekking hebben en / of door hen worden verstrekt en om deze te laten verzenden naar andere providers / controllers (zie ook Art. 20 AVG); 

    Om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat gegevens die op hen betrekking hebben door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt in strijd met bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook Art. 77 AVG).

 

Bovendien is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie hij gegevens bekend maakt, op de hoogte te stellen van dergelijke correcties, verwijderingen of beperkingen opgelegd voor de verwerking ervan overeenkomstig Art. 16, 17 Para. 1, 18 AVG. Deze verplichting is echter niet van toepassing als een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of een onevenredige inspanning inhoudt. Niettemin hebben gebruikers recht op informatie over deze ontvangers. Evenzo, onder Art. 21 AVG, gebruikers en betrokkenen het recht hebben om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens door de controller (overeenkomstig Art. 6 Par.1 Lit. F GDPR). In het bijzonder is een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclames toegestaan.

 

  1. Informatie over de gegevensverwerking

 

Uw gegevens die worden verwerkt wanneer u onze website gebruikt, worden verwijderd of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag ervan ophoudt te gelden, op voorwaarde dat de verwijdering ervan geen inbreuk maakt op wettelijke opslagverplichten of tenzij hieronder anders is bepaald.

 

Server gegevens

 

Om technische reden worden de volgende gegevens verzameld door uw internetbrowser en naar ons of naar onze server provider verstuurd, vooral om een veilige en stabiele website te garanderen: Deze serverlogbestanden registreren het type en de versie van uw browser, besturingssysteem, de website waar u vandaan kwam (verwijzende URL), de webpagina’s op onze bezochte site, de datum en tijd van uw bezoek, evenals het IP-adres van waaruit u onze site hebt bezocht.

 

De aldus verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet in verband met andere gegevens van u.

 

De basis van deze opslag is Art. 6 Par. 1 lit. F GDPR. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en beveiliging van onze website.

 

De gegevens worden binnen maximaal zeven dagen verwijderd, tenzij voortzetting van de opslag vereist is voor bewijs-doeleinden. In dat geval worden alle of een deel van de gegevens uitgesloten van verwijdering totdat het onderzoek naar het betreffende incident definitief is opgelost. 

 

Boeken / registreren voor een reis

 

Als u via onze website een boeking / registratie doet voor een reis, zullen we de gegevens die u tijdens de registratie heeft ingevoerd (bijvoorbeeld uw naam, uw adres of uw e-mailadres) uitsluitend gebruiken voor de services die leiding tot uw mogelijke boeking of andere contractuele relatie met ons, om dergelijke boekingen of contracten uit te voeren en om goede service te bieden (bijvoorbeeld om u een overzicht van uw eerdere bestellingen te geven of om een wishlist-functie te kunnen aanbieden).

 

Tijdens het registratieproces wordt uw toestemming verkregen voor deze verwerking van uw gegevens, onder verwijzing naar dit privacybeleid. De door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw boeking/registratie te voltooien. 

 

Als u toestemming geeft voor deze verwerking, Art. 6 Par 1 Lit. a GDPR is de wettelijke basis voor deze verwerking.

 

U kunt uw voorafgaande toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken onder Art. 7 Par 3. AVG met toekomstig effect. Het enige wat u hoeft te doen is ons te informeren dat u uw toestemming intrekt. Dit kunt u doen via info@biketrips.cc.

 

De eerder verzamelde gegevens worden dan verwijderd zodra de verwerking niet langer nodig is. We moeten echter alle bewaartermijnen naleven die vereist zijn onder belasting-, en handelsrecht.

 

Nieuwsbrief

 

Als u zich registreert voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die voor dit doel van u worden gevraagd (uw e-mailadres en optioneel uw naam en adres) naar ons verzonden. Tijdens het registratieproces zullen we uw toestemming vragen om deze nieuwsbrief en het soort inhoud dat het aanbiedt te ontvangen, met verwijzing naar dit privacybeleid. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden en worden niet doorgegeven aan derden.

 

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Par. 1 lit. a GDPR.

 

U kunt uw voorafgaande toestemming om deze nieuwsbrief te ontvangen intrekken onder Art. 7 Par. 3 AVG met toekomstige effect. Het enige dat u hoeft te doen, is ons te informeren dat u uw toestemming intrekt.  U kunt dit doen door info@biketrips.cc e-mailen.

 

Contact

 

Als u via e-mail of contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw aanvraag te verwerken. We moeten deze gegevens om uw vraag te kunnen verwerken en te beantwoorden; anders zullen we het helemaal niet kunnen beantwoorden. 

 

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 Par. 1 lit. b GDPR.

 

Uw gegevens worden verwijderd zodra we uw vraag volledig hebben beantwoord en er geen verdere wettelijke verplichting is om uw gegevens op te slaan, bijvoorbeeld als hieruit een bestelling of contract voortvloeit.

 

Google Analytics

 

We gebruiken op onze website Google Analytics. Dit is een webanalyse dienst Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hierna Google). 

 

Door certificering volgens het EU-VS privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google garandeert dat het de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming zal volgen bijf het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

 

De Google Analytics service wordt gebruikt om te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. De wettelijke basis is Art. 6 Par. 1 lit F GDPR. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische verwerking van onze website. 

 

Gebruiks-, en gebruikers gerelateerde informatie, zoals plaats, tijd of frequentie van uw bezoeken aan onze website, worden naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. We gebruiken Google Analytics echter met de zogenaamde anonimisering functie, waarbij Google het IP-adres binnen de EU of de EER afkapt voordat het naar de VS wordt verzonden.

 

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van bezoeken aan onze website en wat bezoekers daar doen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website en internet in het algemeen. 

 

Google verklaart dat het uw IP-adres niet zal verbinden met andere gegevens. Bovendien biedt Google meer informatie over zijn gegevensbescherming praktijken op: 

 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners,

 

inclusief opties die u kunt uitoefenen om dergelijk gebruik van uw gegevens te voorkomen. 

 

Bovendien biedt Google een opt-out-add-on op 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Deze add-on kan in de meest populaire browsers worden geïnstalleerd en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert Javascript van Google Analytics (ga.js) dat er geen informatie over het websitebezoek naar Google Analytics moet worden overgedragen. Dit belet echter niet dat informatie naar ons  of naar andere webanalysediensten wordt verzonden die we mogelijk gebruiken. 

 

Google Maps

 

Deze website maakt gebruikt van de Google Maps API om geografische informatie over posterlocaties of andere locaties visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043) ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door de bezoekers van de websites. Raadpleeg voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google het privacybeleid van Google, dat u kunt vinden op http://www.google.com/policies/privacy/.